เกี่ยวกับเรา

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวาปีปทุม จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อาคาร 1 (อาคารไม้) ข้อมูลบุคลากร ณ ปีการศึกษา 2565 มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 120 เครื่อง และมี 1 วงจรอินเตอร์เน็ต สามารถที่จะบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ