กลุ่มงาน คอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด Infographic ระดับชั้น ม.ปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ มรภ.บุรีรัมย์

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ …

Read More »