รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด Infographic ระดับชั้น ม.ปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ มรภ.บุรีรัมย์

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวาปีปทุม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Infographic ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 ทีม และนำเสนอผลงานใน  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่

  1. นายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์
  2. นายกฤษณ์ คำผา
  3. นายปฏิภาณ ทิมทอง
  4. นายรัฐภูมิ เกิดพระจีน
  5. นายอชิรวิทย์ พลซา
  6. นายนพัตธร วงศ์ภูธร

About กลุ่มงาน คอมพิวเตอร์

Check Also

4 ทีมที่เข้ารอบ ROV-Esports

เผยโฉมหน้าผู้เข …